Wat is de waarde van IT-enabled supply chains?

Supply chains worden in de praktijk vaak opgezet vanuit een operationele blik, gekeken naar het ‘wat’ en ‘hoe’. Verbeteringen richten zich meestal op het optimaliseren van bestaande structuren. Hierbij wordt IT ingezet om dezelfde processen sneller en efficiënter te laten verlopen. Het ‘waarom’, daar wordt vaak aan voorbij gegaan. Paul Grefen legt aan de hand van twee business concepten uit hoe het anders en beter kan. “Leer omdenken van traditionele supply chains naar het opzetten van nieuwe netwerken met een essentiële rol van IT”

In de keten moeten producten worden vervoerd tussen de verschillende deelnemers in de keten van locatie A naar locatie B. Hierbij ligt de nadruk op de uitvoering, dus op het ‘wat’ en ‘hoe’ van de samenwerking in de keten, waarbij efficiëntie vaak een hoofdrol speelt. Verbeteringstrajecten richten zich dan ook meestal op optimalisatie van bestaande structuren, waarbij IT ingezet wordt om min of meer dezelfde processen sneller of goedkoper uit te voeren (‘lean is king’). Het ‘waarom’ van de samenwerking raakt hierbij vaak ondergesneeuwd: de toegevoegde waarde van de supply chain krijgt weinig aandacht, structuren blijven ongewijzigd en de kracht van IT wordt niet ten volle benut. In andere woorden: geheel nieuwe, IT-gedreven structuren van samenwerking worden vaak niet eens overwogen, terwijl deze mogelijk een grotere waarde brengen voor de betrokken partijen. Als tamelijk triviaal voorbeeld: zou Amazon.com ooit ontstaan zijn als IT alleen overwogen zou zijn voor het administreren van de voorraad en het aansturen van de kassa-systemen in een boekhandel?

Structuren blijven ongewijzigd en de kracht van IT wordt niet ten volle benut

Business modellen die uitdagen

Om een ‘opening’ te krijgen voor het denken over deze mogelijke nieuwe structuren waarin waarde centraal staat, is het nodig eerst voldoende afstand te nemen van de ‘dagelijkse operatie’ en een bedrijfsscenario ‘open’ te bekijken. Dit kan goed aan de hand van aanpakken voor het ontwerpen van business modellen die uitdagen om vanuit een bepaalde invalshoek naar een scenario te kijken, het concept waarde centraal stellen, en op IT gebaseerde samenwerking omarmen. Twee mogelijke aanpakken zijn het ontwerpen van service-dominant business models en het ontwerpen van outcome-based supply chains.

Service-dominant business model

De service-dominant aanpak beschrijft een supply netwerk als een collaboratief ecosysteem in een business model dat gericht is op het realiseren van een specifieke waarde (de zogenaamde value-in-use) voor een specifiek klant-segment, waarbij oplossingsgerichte diensten (solutions) belangrijker zijn dan de producten die daarin gebruikt worden. Nadruk ligt hierbij op ‘agility’: het flexibel kunnen meebewegen met de markt – of zelfs anticiperen op de markt door met nieuwe concepten te experimenteren. IT is nodig voor het flexibel samenwerken in een ecosysteem, bijvoorbeeld in een digital platform concept.

IT is nodig voor het flexibel samenwerken in een ecosysteem

Outcome-based business model

De outcome-based aanpak neemt als uitgangspunt dat de ‘outcome’ voor een klant – dat wil zeggen de mate waarin zijn succes in zijn markt wordt ondersteund – bepaalt of een supply chain succesvol is, niet de mate waarin aan interne kwaliteitsnormen van de leverancier wordt voldaan. Er zijn bedrijven die volgens interne normen perfect werken, zonder zich te realiseren dat deze normen niet zo relevant zijn voor hun klanten. IT is hier nodig voor het meten, vaststellen en vastleggen van de outcome van een klant – zeker als betaling afhankelijk wordt van deze outcome (‘you don’t pay for what you get, but for what it does for you’). Hier spelen technische zaken als het internet-of-things, business intelligence en blockchain.

Omdenken

Beide aanpakken helpen bij het ‘omdenken’ van traditionele supply chains, het opzetten van nieuwe netwerken en het bepalen van de essentie van de rol van IT hierin. En het beantwoorden van vragen als: wat is de eigenlijke waarde van onze supply chain voor onze klant en voor ons; is de klant die we bedienen eigenlijk wel de meest relevante klant; welke rol kan IT hebben in het faciliteren van nieuwe structuren? En ‘last but not least’: hoe kunnen we dit soort zaken gestructureerd bespreekbaar maken in ons bedrijf of netwerk?

Bron:  www.logistiek.nl/

Comments are closed.