Toewijzingsregels voor CAMT.053 afschriften in Exact Globe

Introductie

In Exact Globe Next, is het mogelijk om zelf toewijzingsregels te creëren voor het importeren van CAMT.053 afschriften via het Toewijzingsregels scherm en deze te koppelen aan specifieke betaalmiddelen. Deze aanpassing zal zorgen voor het geautomatiseerd toewijzen en afletteren van niet toegewezen transacties welke het gevolg zijn van externe formaten en systemen.

Omschrijving

Het Toewijzingsregels scherm kan benaderd worden door te klikken op Toewijzingsregels onderin het betaalmiddelen onderhouden scherm via Cash flow ➔ Betaalmiddelen ➔ Onderhouden. DeToewijzingsregels knop wordt alleen in het betaalmiddelen onderhouden scherm getoond indien u de instelling CAMT Importeren: Toewijzingsregels heeft geactiveerd in de bankinstellingen.

Dit document beschrijft de volgende onderwerpen:

 • Vereisten
 • Toewijzingsregels aanmaken en onderhouden
 • Betaalmiddelen koppelen aan toewijzingsregels
 • De volgorde van de toewijzingsregels definiëren

 

Vereisten

 • U dient te beschikken over de module SE1030, SE1103, SE1703, SE1705, of SE2303 in uw licentie.
 • De instelling CAMT Importeren: Toewijzingsregels dient geactiveerd te zijn in de bankinstellingen.

 

Toewijzingsregels aanmaken en onderhouden

Voer de onderstaande stappen uit om toewijzingsregels aan te maken.

  1. In het betaalmiddelen onderhouden scherm, klik op Toewijzingsregels.
  2. Klik in het Toewijzingsregels scherm op Nieuw.
  3. Definieer de naam van de toewijzingsregel en de omschrijving bij Conditie en Omschrijving.
  4. Selecteer bij het veld Status, Actief of Inactief om de toewijzingsregel van de juiste status te voorzien. Alléén wanneer de toewijzingsregel actief is wordt deze toegepast bij het importeren van CAMT.053 afschriften.
  5. Selecteer Bedrag in of Bedrag uit bij Transacties om aan te geven of het om inkomende bedragen of uitgaande bedragen gaat.
  6. Een toewijzingsregel dient ten minste één conditie te bevatten welke bestaat uit een combinatie van SEPA-gerelateerde trefwoorden en zelf gedefinieerde waarden. In de velden in de Condities sectie onder de Criteria tab kunnen de trefwoorden ingevuld worden die betrekking hebben op de informatie (tags) die in een SEPA afschrift aanwezig kan zijn, en waarvoor u zelf waarden kunt definiëren. U kunt per veld aangeven of de ingevulde waarde toegepast dient te worden op de wijze Gelijk aan, Begint met, of Inclusief, zoals in het onderstaande voorbeeld is weergegeven:
   In de Doorverdeling sectie, kunt u een debiteur of crediteur selecteren bij het veld Relatie, waaraan de afschriftregel wordt toegewezen wanneer aan de bovenstaande condities wordt voldaan. Wanneer het Relatie veld leeg gelaten wordt, wordt de afschriftregel toegewezen aan de onbekende debiteur bij inkomende bedragen, en aan de onbekende crediteur bij uitgaande bedragen.In de Invoer sectie kunt u een grootboekrekening ingeven, het bedrag van de afschriftregel zal in dat geval rechtstreeks naar deze rekening afgeboekt worden. Wanneer het Rekening veld leeg gelaten wordt, zullen de afschriftregels wel toegewezen maar niet afgeletterd worden.Indien het Relatie veld is ingevuld terwijl het Rekening veld leeg is in het Toewijzingsregels scherm, en bij de debiteur of crediteur bij Relatie is de Automatisch afletteren instelling geactiveerd, zal het systeem automatisch de transactie naar een kostenrekening boeken. Voor meer informatie, zie Verbetering bij het direct boeken van kosten.De waarden in de andere velden in de Invoer sectie zullen gebruikt worden in de toewijzingsboeking, zoals Project, Artikelcode, Kostenplaats, Kostendrager en Medewerker. Daarnaast zal de BTW-termijn gecreëerd worden in de toewijzingsboeking indien het veld BTW-code in de Invoer sectie is ingevuld.

 

 1. Klik op Bewaren en vervolgens op Sluiten om het scherm te verlaten.

 

Betaalmiddelen koppelen aan toewijzingsregels

Voer de onderstaande stappen uit om betaalmiddelen te koppelen aan toewijzingsregels:

 1. In het betaalmiddelen onderhouden scherm, klik op Toewijzingsregels.
 2. Definieer in het Toewijzingsregels scherm de zoekcriteria.
 3. Klik op Zoeken.
 4. Selecteer de gewenste toewijzingsregels.
 5. Klik op Open.
 6. Open de Betaalmiddelen tab.
 7. Selecteer het gewenste betaalmiddel(en) onder de Niet gekoppeld sectie.
 8. Klik op  Toevoegen om het geselecteerde betaalmiddel(en) of  Alles toevoegen om alle betaalmiddelen te koppelen aan de toewijzingsregel. Klik op  Verwijder of  Alles verwijderen om het geselecteerde betaalmiddel(en) te verwijderen in de Gekoppeld sectie.
 9. Klik op Bewaren en vervolgens op Sluiten om het scherm te verlaten.

 

 

De volgorde van de toewijzingsregels definiëren

Wanneer er meerdere toewijzingsregels gekoppeld zijn aan een betaalmiddel, is het mogelijk om te definiëren in welke volgorde de toewijzingsregels toegepast worden tijdens het importeren van CAMT.053 afschriften. Voer de onderstaande stappen uit om de volgorde van de toewijzingsregels te definiëren:

 1. In het betaalmiddelen onderhouden scherm, klik op Toewijzingsregels.
 2. Definieer in het Toewijzingsregels scherm de zoekcriteria.
 3. Klik op Zoeken.
 4. Selecteer de gewenste toewijzingsregels. Betaalmiddelen die gekoppeld zijn aan deze toewijzingsregel zullen getoond worden in de Betaalmiddelen sectie, zoals in het onderstaande voorbeeld is weergegeven:
 5. Selecteer het gewenste betaalmiddel.
 6. Klik op Bladeren aan de linkerzijde van de Betaalmiddelen sectie.
 7. Selecteer in het Toewijzingsregels – Volgorde scherm een toewijzingsregel, zoals onderstaand is weergegeven:
 8. Klik op Omhoog of Omlaag om te definiëren in welke volgorde de toewijzingsregels tijdens het importeren van CAMT.053 afschriften toegepast moeten worden.

Bron: Exact

HC streepjes 1200px

Comments are closed.