Archive | Exact Nieuws RSS feed for this section

Toewijzingsregels voor CAMT.053 afschriften in Exact Globe

Introductie In Exact Globe Next, is het mogelijk om zelf toewijzingsregels te creëren voor het importeren van CAMT.053 afschriften via het Toewijzingsregels scherm en deze te koppelen aan specifieke betaalmiddelen. Deze aanpassing zal zorgen voor het geautomatiseerd toewijzen en afletteren van niet toegewezen transacties welke het gevolg zijn van externe formaten en systemen. Omschrijving Het […]

Product Update 411: Exact Globe Next ondersteunt Microsoft Windows 10

Vanaf deze product update wordt Microsoft Windows 10 ondersteund. Voor een volledig overzicht van de systeemeisen, zie Systeemeisen voor Exact Globe Next. In Microsoft Windows 10 is de Microsoft Edge browser beschikbaar. De Microsoft Edge browser ondersteunt echter niet de add-ons en binary plugins, zoals de ActiveX controls. Bij het gebruik van Microsoft Edge loopt […]